วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2561

นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร  นำตัวแทนข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ร่วมงาน  วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประจำปี 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561   ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  จ.เลย