ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์