รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์