รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์