การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้