เอกสารประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

เอกสารประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

รายละเอียด