ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

รายละเอียด