ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่