เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร