รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้