ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รายละเอียด