ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Created: Monday, 08 January 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด