การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย)

Created: Friday, 19 January 2018

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย)

รายละเอียด