จำนวนผู้เข้าชม

Display # 
Title Author Hits
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Written by hrd jvloei 15
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) Written by hrd jvloei 19
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ Written by hrd jvloei 22
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน) Written by hrd jvloei 24
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) Written by hrd jvloei 23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 54
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด Written by hrd jvloei 59
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by hrd jvloei 132
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) Written by hrd jvloei 81