พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บไซค์รพ.
 

Page โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กัมปนาท บุตรจันทร์   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 07:42 น.

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

440 หมู่ที่ 4  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย  42000

โทร. 042 - 808100 กด 0

"ขอให้เราได้ให้และเอาใจใส่คุณ"

"Let Us Give and Care™"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 08:51 น.