ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
images

นายแพทย์ อาทิตย์ เล่าสุอังกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เรื่องล่าสุด


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

Videoภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
อินโฟกราฟฟิค

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
440 ม.4  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย 42000
E-mail. jvloei@gmail.com


social media