ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
images

แพทย์หญิง จุฬาพันธุ์ เหมกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตรวจเช็คสุขภาพใจ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

Videoภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
อินโฟกราฟฟิค

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
440 ม.4  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย 42000
E-mail. jvloei@gmail.com


social media