ผลงานวิชาการ Thai Poster Presentation ครั้งที่ 19

เรื่องที่ 1 : Art therapy

https://drive.google.com/file/d/1XRmVqf_XKMPh8tgbQxhxR1s48Q4wo-S5/view?usp=sharing

เรื่องที่ 2 : อยู่ห่างๆอย่าหมดห่วงช่วง COVID – 19

https://drive.google.com/file/d/1utmR9nWdjWhaiYajsSqkMI_gXTg2R4O2/view?usp=sharing

เรื่องที่ 3 : อยากให้รู้นะ เงินช่วยชีวิต พลิกชีวิตเปลี่ยน COVID – 19

https://drive.google.com/file/d/15eC3sf4rFx_d_xyA4pKKVkn-JlH6OlDq/view?usp=sharing

เรื่องที่ 4 : สายด่วนสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

https://drive.google.com/file/d/12gAGA23P6pp8qQX5RE9HIeSsBOMQxHd6/view?usp=sharing

เรื่องที่ 5 : สตินำพาการสื่อสาร สู่การบริการจิตเวชฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

https://drive.google.com/file/d/1xv4LdMxh38chJWRzr3GIROKhOx3qOprI/view?usp=sharing

เรื่องที่ 6 : รอยยิ้ม

https://drive.google.com/file/d/1-19yRCyulPEyKUJERNh1Q8RGxSrnMmNO/view?usp=sharing

เรื่องที่ 7 : เมื่อ COVID – 19 มาเมืองไทย

https://drive.google.com/file/d/1fjx1WbZlMTiVFInCWENdptG2od19I3ei/view?usp=sharing

เรื่องที่ 8 : พยาบาลจบใหม่เด็กสมาธิสั้น

https://drive.google.com/file/d/1X-GxCwKMxSXiuLnL75qtZ9D0cZqwtquR/view?usp=sharing

เรื่องที่ 9 : ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ

https://drive.google.com/file/d/16p8dWXxaHqApyqPqTKfBJRoB7t1p06MK/view?usp=sharing

เรื่องที่ 10 : การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกในสถานการณ์โควิด -19 “โควิดมา ส่งยาถึงบ้าน”

https://drive.google.com/file/d/1fNXlniarlkcG_Pzvu6AWspqDgOU1oj99/view?usp=sharing

เรื่องที่ 11 : การพัฒนาตัวเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่าง

https://drive.google.com/file/d/1cnkVGH7NN0KUZgFLdlX_xU6T3zAzjxK8/view?usp=sharing