แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม

https://drive.google.com/file/d/1pWplOBKvI5p8LgzFIyUU6KmYARG_RcI4/view?usp=sharing