วัสดุสำนักงาน

...

กระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ 4 80g

คงเหลือ 0 รีม

หมายเหตุ :

...

กระดาษคาร์บอน (คละสี)

คงเหลือ 15 กล่อง

หมายเหตุ :

...

กระดาษเทอร์มอล 57x45

คงเหลือ 0 ม้วน

หมายเหตุ :

...

กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80g

คงเหลือ 264 รีม

หมายเหตุ :

...

กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 5 80g

คงเหลือ 59 รีม

หมายเหตุ :

...

กระดาษปกการ์ด เอ 4

คงเหลือ 45 รีม

หมายเหตุ :

ดูทั้งหมด 91 รายการ

วัสดุงานบ้านงานครัว

...

กระดาษทิชชูแบบม้วน

คงเหลือ 281 ม้วน

หมายเหตุ :

...

กระดาษทิชชูห่อแบบเติม

คงเหลือ 194 ห่อ

หมายเหตุ :

...

กระดาษทิชชูแบบกล่อง

คงเหลือ 56 กล่อง

หมายเหตุ :

...

กระดาษม้วน สก็อต เจ อาร์ ที บาง

คงเหลือ 103 ม้วน

หมายเหตุ :

...

ก้อนดับกลิ่น

คงเหลือ 0 ก้อน

หมายเหตุ :

...

ครีมอาบน้ำบีไนซ์ครีม (180ml)

คงเหลือ 0 ขวด

หมายเหตุ :

ดูทั้งหมด 61 รายการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

...

ปลั๊กไฟ 3 เมตร

คงเหลือ 11 ตัว

หมายเหตุ :

...

ปลั๊กไฟ 5 เมตร

คงเหลือ 3 ตัว

หมายเหตุ :

...

ปลั๊กไฟ 10 เมตร

คงเหลือ 0 อัน

หมายเหตุ :

ดูทั้งหมด 3 รายการ

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์

...

ตลับหมึก Epson 7753 (LQ300)

คงเหลือ 0 กล่อง

หมายเหตุ :

...

หมึก Epson 2080 i

คงเหลือ 0 กล่อง

หมายเหตุ :

...

หมึก Hp Laserjet 1020 (12 A)

คงเหลือ 0 กล่อง

หมายเหตุ :

...

หมึก Hp Laserjet 35A

คงเหลือ 0 กล่อง

หมายเหตุ :

...

หมึก Hp Laserjet 78A

คงเหลือ 17 กล่อง

หมายเหตุ :

...

หมึก Hp Laserjet 83 A

คงเหลือ 17 กล่อง

หมายเหตุ :

ดูทั้งหมด 38 รายการ