ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 8

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • ระเบียบที่ 3

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบฟอร์มการขอย้าย
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 130

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 129

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • เอกสารขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น จากระดับปฎิบัติการเป็นระดับชำนาญการ จากระดับชำนาญการ เป็น ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 128

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 20 พ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • วิธีการเข้าตอบแบบประเมินความสุข Happinometer เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก @ 14644 รหัสผ่าน 464400
 • รายละเอียด

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 127

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 7 พ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ประกาศการกำหนดการแต่งกายของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 125

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ความรู้เกี่ยวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
 • ดาวน์โหลดเอกสาร