ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 9

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 7 พ.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลือนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ระเบียบที่ 8

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 61

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • FTE ห้องสมุด
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 60

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • FTE พัสดุ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 59

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • FTE การเงินและบัญชี
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 58

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • FTE ยานพาหนะ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 57

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • FTE งานธรุการ สารบรรณ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร