ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 9

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 7 พ.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลือนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ระเบียบที่ 8

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 41

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 2 พ.ค. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (FTE) สายงานภารกิจสนับสนุน (ฉบับใหม่) (กรมฯ แจ้ง 26 เมษายน 2560) รวบรวมส่ง 15 พ.ค.2560
 • รายละเอียด


  ประกาศที่ 40

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มลงข้อมูลตัวชี้วัดข้่าราชการ (โปรดตรวจสอบตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 39

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มลงตัวชี้วัดของพนักงานราชการทั่วไป (โปรดตรวจสอบตัวชี้วัดให้เป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 38

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 29 มี.ค. 2560 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 37

  ผู้ประกาศ คุณสรัสนันท์ ปู่สา ประกาศเมื่อ 14 มี.ค. 2560 มีผู้สอบถาม 1 คน

 • แบบฟอร์มเพื่อลงข้อมูลตัวชี้วัดส่วนที่1 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ดาวน์โหลดเอกสาร