หน้าหลัก

คู่มือ Patient Safety 2018
คู่มือ Patient Safety 2018
คู่มือ Personal Safety 2018
คู่มือ Personal Safety 2018
คู่มือ 2P Safety 2021
คู่มือ 2P Safety 2021

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMOA-DMH 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMOA-DMH 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566

ระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพ


 

กิจกรรมธำรงคุณภาพ