ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 8

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • ระเบียบที่ 3

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบฟอร์มการขอย้าย
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 164

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2564 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 163

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2564 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พกส.
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 162

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 20 เม.ย. 2564 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ตัวอย่างข้อมูลการจัดทำ FTE
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 161

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2564 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบรรยายลักษณะงาน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 160

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2564 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม FTE
 • ดาวน์โหลดเอกสาร