รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้