ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 24, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำทีมแพทย์และบุคลากรที่ปฏบัติงานด่านหน้าและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid- 19 เข็มที่ 3 ( AstraZeneca )
กรกฎาคม 24, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม เจลทำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัย จากลบริษัท อรภูมิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด และร้านหม่าล่าแหล่มที่นำมามอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล
กรกฎาคม 24, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบข้าวต้มหมูจากอาจารย์ศิรินันท์ จุลกาญจล์ และครอบครัว ยำกระท้อนและผลไม้จากครอบครัวสันติวรากร
กรกฎาคม 24, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.วนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน กรกฎาคม
กรกฎาคม 24, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 38/2564
กรกฎาคม 24, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล
กรกฎาคม 24, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดพร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและโรคร่วมทางจิตเวช กรมสุขภาพจิต
กรกฎาคม 19, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย
กรกฎาคม 16, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 37/2564
กรกฎาคม 15, 2021 พี่น้องชาวจังหวัดเลยร่วมมือร่วมใจกันนะคะ #เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลยช่วยกรอกข้อมูลผ่านแอปไทเลย