เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

 042 – 808100  ระบบอัตโนมัติ

เบอร์โทรศัพท์ห้องเลขานุการ  042 – 814890 (ไม่สามารถโอนสายได้)

เบอร์ FAX.  042 – 814891

เบอร์โทรศัพท์ HOT LINE  1323 บริการปรึกษาปัญหา

เบอร์โทรศัพท์  MCC  1323 (ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต)


เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์