ข้อมูลที่ตั้ง

 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
LOEI RAJANAGARINDRA PSYCHIATRIC HOSPITAL

440 Moo 4 , Tambon Naan, Amphur Muang, Loei 42000 Thailand

440 ม.4  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย 42000

โทร. 0-4280-8100

โทรสาร. 042-814890

E-mail. jvloei@gmail.com