รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์

ตุลาคม 5, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กันยายน 2564
กันยายน 6, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สิงหาคม 9, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
มิถุนายน 4, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 7, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน เมษายน 2564
เมษายน 9, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2564
มีนาคม 2, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 3, 2021 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2564
มกราคม 6, 2021 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563