ขอเลื่อนประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ขอเลื่อนประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

Attachments