ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งนายช่างโยธา

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งนายช่างโยธา