ขอเลื่อนประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ขอเลื่อนประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์