ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้วยประกวดราคาวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด