ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด