เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

รายละเอียด