Remember “W-U-H-A-N”

Remember “W-U-H-A-N”

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จาก Wuhan (อู่ฮั่น)

W – wash hands ล้างมือให้สะอาด

U – use mask properly ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม

H – have temperature checked regularly วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

A – avoid large crowds หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

N – never touch your face with unclean hands ไม่สัมผัสใบหน้าด้วยมือที่ไม่สะอาด

 

#VirusCorona
#ตระหนักไม่ตระหนก