เครียดได้…คลายเป็น 9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19

เครียดได้…คลายเป็น 9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19


ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ

สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู

ทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา

หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ

ปรับทัศนคติให้คิดบวก

ชวนพูดคุยคลายความทุกข์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติCOVID-19 ไปพร้อมกัน