17 วันแล้วนะ!  ที่จังหวัดเลยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่ม

17 วันแล้วนะ!  ที่จังหวัดเลยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่ม


กำลังสำคัญที่ทำให้จังหวัดเลยของเรากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้งทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เสียสละในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอส่งกำลังใจและขอดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่าน สุขภาพกายสำคัญสุขภาพใจก็สำคัญเช่นเดียวกัน โทร.เข้ามาปรึกษาเราได้นะคะ เราจะอยู่ข้างๆท่านเสมอ #สายด่วนดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข