งานวิจัยชี้ ลดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด-19

งานวิจัยชี้ ลดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด-19

การสำรวจประชาชนร้อยละ 48.5 ไม่ได้ดื่มเลย ร้อยละ 33.0 ดื่มน้อยลง ร้อยละ 18.2 ดื่มเท่าเดิม และร้อยละ 0.3 ดื่มบ่อยขึ้น เหตุผลหลักที่ทำให้นักดื่มเหล่านี้หยุดดื่มหรือดื่มน้อยลง หาซื้อไม่ได้หรือหาซื้อยาก กลัวเสี่ยงติดเชื้อ รายได้น้อยลง และต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ขอชื่มชมคนไทยหยุดดื่มเหล้าหรือดื่มน้อยลงเพื่อรักษาสุขภาพในช่วงโควิดระบาด ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเลิกสุราอย่างถาวร เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกท่านครับ❤️