สายด่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ร่างกายเราเจอโควิด 🤩 แต่ถ้าสุขภาพจิตให้มาเจอเรา 😁ให้เราดูแลสุขภาพจิตใจคุณนะคะ👩‍⚕️👨‍⚕️🚑

#สายด่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข #COVID19 #กรมสุขภาพจิต