“ตู้ปันสุขใจ” นพ.วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ (คุณหมอบอย)จัดตั้งตู้แห่งความสุข ตู้แห่งความแบ่งปัน แก่บุคลากรรพ.และ ผู้เข้ารับบริการ ที่รพ.จิตเวชเลยฯ 

“ตู้ปันสุขใจ” นพ.วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ (คุณหมอบอย)🤗จัดตั้งตู้แห่งความสุข ตู้แห่งความแบ่งปัน แก่บุคลากรรพ.และ ผู้เข้ารับบริการ ที่รพ.จิตเวชเลยฯ🤗      “หยิบได้ตามพอดี ถ้าใครมีก็แบ่งปันกันนะคะ/ครับ” ตู้นี้ไม่ใช่โรงทานอย่างเดียวนะคะแต่เป็นตู้ที่อยากให้ทุกคนร่วมแบ่งปันถ้าใครมีอะไรที่อยากแชร์กับผู้อื่นก็นำมาใส่กันนะคะร่วมแบ่งปัน ร่วมทำบุญกันคะ🙏🙏🙏#ตู้ปันสุขใจ #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ