รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด