โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่อนุญาตให้สามารถจัดโครงการ ประชุม อบรมในหน่วยงานได้ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ NEW Normal = ความปกติใหม่ เพื่อเป็นการเสริมทักษะการฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร ในการใช้ดูแลผู้เข้ารับบริการ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ #NEWNORMAL #COVID19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน