รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ด้วยหลัก”เท…ทิ้ง…เปลี่ยน…ขัด…คว่ำ…ปิด…”

🦟🦟🦟โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ด้วยหลัก

“เท…ทิ้ง…เปลี่ยน…ขัด…คว่ำ…ปิด…”

มาช่วยกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกกันนะคะ🦟🦟🦟