24 พฤษภาคม วันจิตเภทโลก (World Schizophrenia day)

24 พฤษภาคม วันจิตเภทโลก (World Schizophrenia day)
#infographic โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’🤦‍♀️
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน