โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้.

โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้.

💊รักษาด้วยการใช้ยา 💞ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสังคมการทำจิตบำบัด ⚡️รักษาด้วยไฟฟ้า(ใช้ในผู้ป่วยบางราย)
หากไม่รักษาอาจมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน สมองทำงานผิดปกติ สูญเสียสมรรถภาพ และมีความเสี่ยงทำร้ายผู้อื่น.
.
วันจิตเภทโลก (World Schizophrenia day) & โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’🤦‍♀️
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
.

#วันจิตเภทโลก #กรมสุขภาพจิต #จิตเภท #Schizophrenia #infographic#วันจิตเภทโลก#กรมสุขภาพจิต#จิตเภท#Schizophrenia