โรงพยาบาจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือยามวิกฤติแก่ผู้ประสบเหตุ

โรงพยาบาจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือยามวิกฤติแก่ผู้ประสบเหตุ โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลเลย นำโดย แพทย์หญิงทาริกา อินทรศาสตร์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ พร้อม คุณอุไรรัตน์ ภู่สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณจริญญา เนติศามนต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรและนำอุปกรณ์มาสาธิต ในการทำ CPR Advance ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 🚑🚑🚑