ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระพรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระพรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีพร้อมนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย