3 ส.ดูแลเด็กและวัยรุ่นในช่วงโควิด-19 .

3 ส.ดูแลเด็กและวัยรุ่นในช่วงโควิด-19 แชร์กับ สาธารณะ

👬ส.สร้างสัมพันธภาพ
แสดงความห่วงใย ทำกิจกรรมร่วมกัน ชื่นชมเมื่อลูกทำดี
🏆ส.สร้างวินัยและให้รางวัล
ฝึกวินัยในเด็ก เมื่อเด็กทำพฤติกรรมไม่ดีให้ลงโทษตามความเหมาะสม ให้รางวัลเมื่อเด็กทำดี
👨‍👦ส.สอนเรื่องโควิด-19
เปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถามหรือแสดงความรู้สึก ให้ข้อมูลและมีข้อตกลงร่วมกันเช่น ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ