ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น’โรคซึมเศร้า’

ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น’โรคซึมเศร้า’
โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง สาเหตุอื่นๆ พันธุกรรม สารเสพติด ความเครียด การสูญเสียความรัก ความผิดหวัง
🙇‍♂️คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?
อาการหลัก อารมณ์เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอย ทั้งที่ตัวเองรู้สึกหรือคนอื่นก็สังเกตเห็น เบื่อ ไม่มีความสุขกับกิจกรรมที่เคยทำ
💊ซึมเศร้ารักษาหายได้ด้วยยาอย่างน้อย 6-9 เดือนหรือรักษาด้วยจิตบำบัด