อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า . . ❤️

อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า

คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเข้าหาพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ พาไปพบจิตแพทย์ ทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและชวนออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด ฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างไร

ฟังด้วย…👂 ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ

ฟังด้วย…👁 ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา

ฟังด้วย…❤️ ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ