คณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 15 มิย. 2563 คณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 นำโดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.รพจ.เลย , รองผอ.รพ.ธัญญารักษ์, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,โรงพยาบาลหนองคายและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มาตรฐาน(ฉบับปี2560) สำหรับสถานบำบัดรักษายาเสพติดที่ให้บริการในด้านบุคลากร ด้านจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน